Klantenservice


0413 - 794 551
0Artikel(en)
0 Artikelen Bekijk winkelwagen

Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

Product was successfully added to your shopping cart.

Alles over het spel

Alles over het spel

Er zijn meerdere spelvarianten. Hieronder vind je de drie populairste:

- 8-ball
- 9-ball
- straight pool ofwel 14.1


8-ball spelregels
8-ball wordt gespeeld met 16 ballen, 1 speelbal (de witte) en 15 genummerde ballen. De nummers 1 tot en met 7 noemen we de hele ballen, de nummers 9 tot en met 15 noemen we de halve ballen. De zwarte bal is de 8-ball. Aantal spelers: 2.

Doel van het spel De bedoeling van het spel is dat de ene speler de hele ballen wegspeelt en de andere speler de halve ballen. De 8-ball wordt als laatste weggespeeld en degene die daar in slaagt heeft gewonnen.

Opzetten van de ballen De ballen worden in een driehoek op tafel geplaatst. De 8-ball is de middelste van de drie ballen. De onderste rij heeft op de ene hoek een halve en op de andere hoek een hele bal. De rest wordt daar willekeurig omheen geplaatst.

De breakstoot Plaats de witte bal op een willekeurige plaats achter de lijn (the kitchen). Een geldige breakstoot moet voldoen aan de volgende voorwaarden. Ofwel men moet een bal potten ofwel minimaal 4 ballen moeten een band raken. (headshot)

Na de break Als na de break een hele of halve (of beiden) gepot is, blijft men aan de beurt. Men mag nog steeds kiezen of men met de hele of de halve ballen speelt, ongeacht welke bal er gepot is. Wordt er nu een bal gepot dan is de keuze definitief. Wordt er geen bal gepot dan heeft de tegenstander nog steeds de keuze tussen de hele of halve ballen. Indien bij de break de witte bal van tafel gespeeld wordt is de beurt voorbij. Alle genummerde ballen die eventueel van tafel gespeeld zijn blijven weg, uitgezonderd de 8-ball. Deze komt terug op de stip. Het maakt niet uit of een bal gepot wordt in een pocket wat eigenlijk niet "de bedoeling" is, of juist wel. De speler is in beide gevallen nog een keer aan de beurt.

De zogenaamde "lucky shot"-regel is een fabeltje, niet een officiële regel. Er is dan nog steeds een "open tafel" (dat wil zeggen dat men nog steeds mag kiezen tussen heel of half). Bij 8-ball moet men steeds melden welke bal in welke pocket moet gaan. Indien men de 8-ball pot en tevens de witte van tafel speelt heeft men het spel verloren. Ook het voortijdig potten van de 8-ball betekent verlies van het spel. De 8-ball (die als laatste gepot wordt) mag in elke willekeurige pocket gepot worden. Regels dat de 8-ball in de tegenovergestelde pocket als de laatste bal moet, zijn "kroeg-regels" en niet de officiële. De verliezer van het spel mag opnieuw beginnen.

Fouten Indien de witte bal van tafel gespeeld wordt, of er wordt een fout gemaakt, krijgt de tegenstander "ball in hand". Hij mag de witte bal overal op tafel plaatsen (uitgezonderd na de break; dan vanachter de lijn naar voren spelen). Het is een fout als men: een touche maakt (een bal aanraakt), een hele in plaats van een halve (of omgekeerd) raakt, als er geen enkele bal wordt geraakt, als men na balcontact geen band raakt (geldt niet als er een bal gepot wordt). Als een speler zijn eigen bal pot en tevens een bal van de tegenstander is dit geen fout. Men blijft aan de beurt. Tevens is het correct een bal van je eigen kleur te potten via een bal van de tegenstander, mits van tevoren aangegeven. Als ná het correct wegspelen van de zwarte bal de witte bal van tafel verdwijnt is de pot toch verloren.

9-ball spelregels
9-ball wordt gespeeld met 10 ballen, 1 speelbal (de witte), en 9 gekleurde ballen, de nummers 1 tot en met 9. Aantal spelers: 2.

Doel van het spel Men moet altijd de laagst genummerde bal op tafel als eerste raken. De speler hoeft geen pocket te nomineren. Als men de 9-ball correct pot heeft men gewonnen.

Opzetten van de ballen De ballen worden opgezet in een ruitvorm waarbij de 1 als eerste bal op de stip komt. De 9-ball komt in het midden. De andere ballen komen willekeurig hieromheen.

De breakstoot De beginnende speler speelt de witte bal vanachter de lijn. Het is een correcte break als de 1-ball als eerste geraakt wordt en er tenminste vier ballen een band raken of er een of meerdere ballen worden gepot. Als na de break een van de objectballen wordt gepot, blijft men aan de beurt. Men moet weer de laagst genummerde bal als eerste raken.

Na de break De speler die aan stoot is na een geldige break mag of doorspelen of een push-out spelen. Bij een push hoeft de speelbal geen objectbal of band te raken. Hij moet wel vooraf melden dat hij een push-out speelt. Na een push-out moet de tegenstander spelen vanuit de positie die de ballen dan hebben. Hij mag ook de beurt teruggeven aan de speler die de push-out gespeeld heeft. Combinatiestoten zijn toegestaan bij 9-ball. Men mag dus met de laagst genummerde bal een andere bal (ook de 9-ball) wegspelen.

Fouten Indien een speler een fout maakt, krijgt de tegenstander "ball in hand". Hij mag de speelbal overal op tafel leggen waar hij wil. Het is een fout als men: de witte bal pot, een bal van tafel speelt, geen enkele bal raakt, een verkeerde bal als eerste raakt, men na balcontact geen band

raakt (geldt niet als er een bal gepot wordt), bij de break-off dienen 4 ballen de band te hebben geraakt of een bal gepot, ballen aanraakt met kleding of op enig andere manier beweegt zonder een geldige stoot te maken. Ballen die van tafel gespeeld zijn, blijven van tafel. Als men drie opeenvolgende fouten maakt en de tegenspeler of scheidsrechter geeft dit aan na de 2e fout heeft men het spel verloren. Heeft de tegenstander dat niet aangegeven gaat het spel gewoon verder.

Straight-pool (14.1) spelregels
Straight-pool wordt gespeeld met 16 ballen, 1 speelbal (de witte), en 15 gekleurde ballen, de nummers 1 tot en met 15. Aantal spelers:2 of meer.

Doel van het spel Het doel is, zoveel mogelijk ballen te potten. Elke correct gepotte bal is 1 punt waard. Men speelt tot een vooraf afgesproken puntenaantal. Opzetten van de ballen. De ballen worden opgezet in een driehoekvorm waarbij achterste 2 hoekballen de gele 1 en de oranje 5 zijn. De andere ballen komen willekeurig in de driehoek.

De breakstoot De beginnende speler speelt de witte bal vanachter de lijn. Het is een correcte break als de witte bal en ten minste 2 andere ballen een band hebben geraakt. Als dat niet gebeurt, krijgt de speler -2 punten. De tegenstander heeft de keuze om verder te spelen, of de tegenstander nogmaals laten breaken. Als tijdens de break de witte weggaat, maar er zijn wel 2 andere ballen tegen de band geweest, is het een gewone fout en dus -1 voor de speler. Bij de break is het zaak zo weinig mogelijk ballen los te spelen, zodat de tegenstander zo weinig mogelijk kans krijgt een bal te potten.

Na de break De speler moet een bal potten, willekeurig welke, echter dient hij wel van tevoren aan te geven welke bal hij in welke pocket gaat spelen. Als dat is gelukt, krijgt hij 1 punt per bal die is gepot. Er kunnen dus meerdere ballen in 1 stoot worden gepot, zolang de genomineerde bal maar in de juiste pocket verdwijnt. Als de genomineerde bal in een andere pocket verdwijnt, wordt deze teruggelegd op de stip (voorste bal van het rack), of als dat niet kan, zo dicht mogelijk daarbij, op een rechte lijn vanaf die stip naar de bovenste band.

Fouten Indien een speler een fout maakt, krijgt de tegenstander geen "ball in hand", zoals bij 8 of 9-ball wel het geval is. De speler die de fout maakte, krijgt -1 punt. De tegenstander speelt verder van waar de witte ligt. Dit uiteraard tenzij de witte gepot wordt, dan krijgt de speler -1 punt en mag de tegenstander verder spelen vanuit 'de kitchen', oftewel van achter de lijn. Hij mag geen bal spelen, die in 'de kitchen' ligt.

Het is een fout als men: een bal van tafel speelt, men na balcontact geen band raakt (geldt niet als er een bal gepot wordt), ballen aanraakt met kleding of op enig andere manier beweegt zonder een geldige stoot te maken. Ballen die van tafel gespeeld zijn, worden op de stip teruggelegd (zie 'na de break'). Als men drie opeenvolgende fouten maakt en de tegenspeler of scheidsrechter geeft dit aan na de 2e fout krijgt de speler -15 bovenop de -1 voor de fout.

Heeft de tegenstander dat niet aangegeven gaat het spel gewoon verder. Ook als een speler opzettelijk de bal aanraakt, bijvoorbeeld als hij de witte bal oppakt als deze richting de pocket loopt, krijgt hij -15 bovenop de -1 van de fout. Alle ballen die worden gepot bij een foute stoot, worden teruggelegd op de stip.

Dit zijn de officiële spelregels, per streek komt het voor dat er met afwijkende regels gespeeld wordt.
web-monitoring-ok